Gwobrau codi arian Shaftesbury Youf Gang

28ain Gorffennaf 2022

Roedd yn bleser gen i fynd i Ganolfan Gymuned Shaftesbury i ddathlu cyflawniadau codi arian gwych Shaftesbury Youf Gang. 

Ymunais â rhieni, gwirfoddolwyr, Uchel Siryf Gwent, Arglwydd Raglaw Gwent a Maer Casnewydd.

Cododd pobl ifanc y clwb £1600, a fydd yn cael ei rannu rhwng yr elusen lloches anifeiliaid lleol All Creatures Great and Small a'r elusen Children with Cancer UK.

Mae’r grŵp yn gweithio'n ddiflino i ddarparu gweithgareddau difyr i'r gymuned.

Hoffwn eu cymeradwyo am y gamp ardderchog hon.