Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 17 Ebrill 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2023-008

Date Added: Dydd Llun, 10 Gorffennaf 2023

Attachments: