Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau trais rhywiol yng Ngwent yn parhau.

Reference Number: PCCG-2023-005

Date Added: Dydd Llun, 10 Gorffennaf 2023

Attachments: