Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid o £40,000 i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru i gyd-gomisiynu gwasanaeth peilot i ymdrin â Cham-drin Domestig a Gyflawnir gan yr Heddlu (PPDA) ar gyfer 2023/24 a 2024/25.

Reference Number: PCCG-2022-052

Date Added: Dydd Mawrth, 9 Mai 2023

Attachments: