Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu £188,240 o gyllid grant i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.

Reference Number: PCCG-2022-048

Date Added: Dydd Gwener, 14 Ebrill 2023

Attachments: