Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu peilot ar gyfer ymyraethau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2023/24, cyfanswm o £170,191

Reference Number: PCCG-2022-045

Date Added: Dydd Gwener, 14 Ebrill 2023

Attachments: