Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/2024.

Reference Number: PCCG-2022-044

Date Added: Dydd Llun, 27 Mawrth 2023

Details:

Dyfarniadau Grant 2023/24 (Ebrill 2023 – Mawrth 2024):

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (Torfaen)- £42,631.48 tuag at y Prosiect Galw Heibio Mynediad Agored

Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST Cymru) (Casnewydd) - £49,671.71 tuag at brosiect Urban Safe Casnewydd a fydd yn rhoi cymorth i bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig rhwng 11 a 25 oed yng Nghasnewydd.

Tŷ Cymuned (Casnewydd) - £49,886 i ddarparu’r prosiect Unity in the Community sy’n darparu sesiynau gwaith i bobl ifanc rhwng chwech a 25 oed.

Dyfarnwyd, mewn egwyddor, cyllid ail neu drydedd flwyddyn i’r prosiectau canlynol a ariannwyd yn 2021/2022 neu 2022/2023, lle y gwnaed cais amdano yn eu cais gwreiddiol, yn amodol ar adroddiadau boddhaol:

Cymru Creations - £25,000
Cymorth i Fenywod Cyfannol - £11,015.92
Cyswllt Cymuned Dyffryn - £29,341
Kid Care 4 U – £22,000
Canolfan Galw Heibio Ieuenctid Senghennydd - £29,039.91
Cefn Golau Gyda’n Gilydd - £11,574
Cymdeithas Cymuned Yemenïaidd Casnewydd - £39,490
County in the Community - £11,015.80
Empire Fighting Chance - £15,158.40

 

Attachments: