Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 24 Hydref 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2022-033

Date Added: Dydd Mawrth, 7 Chwefror 2023

Attachments: