Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 19 Hydref 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2022-030

Date Added: Dydd Llun, 5 Rhagfyr 2022

Attachments: