Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y fframwaith ar gyfer cyflenwi neu gyflenwi a ffitio marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod o ddau (2) fis tan 28 Chwefror 2021.

Reference Number: PCCG-2020-030

Date Added: Dydd Mawrth, 6 Hydref 2020

Attachments: