Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2019 tan 31 Medi 2019.

Reference Number: PCCG-2019-065

Date Added: Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019

Details:

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Attachments: