Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2019-20 i 2021-22 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

Reference Number: PCCG-2019-002

Date Added: Dydd Llun, 21 Ionawr 2019

Details:

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Cytunwyd ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Attachments: