Rydym wedi gwneud pob ymdrech i wneud y wefan hon yn hygyrch i bawb sy'n ei defnyddio beth bynnag yw ei borwr, ei lwyfan neu ei gyflymder wrth gysylltu â'r Rhyngrwyd.

Cynyddu Maint y Testun

Efallai y bydd hi'n haws i rai defnyddwyr ddarllen y testun ar y sgrîn drwy gynyddu maint y testun. Er mwyn gwneud hyn, dylech addasu gosodiadau eich porwr.

Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer, ewch i'r ddewislen View, dewiswch Text Size ac yna naill ai Larger neu Largest. Os ydych yn defnyddio Netscape Navigator, ewch i'r ddewislen View a dewiswch Increase Font nes i chi gyrraedd y maint angenrheidiol.

Lawrlwytho Ffeiliau

Mae pob deunydd y gellir ei lawrlwytho ar y wefan hon ar gael yn Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) Adobe. Er mwyn gweld y ffeiliau hyn, bydd angen Darllenydd Adobe arnoch, adnodd am ddim sydd ar gael i'w lawrlwytho o wefan Adobe.

I gael mwy o wybodaeth am gyrchu ffeiliau PDF, ewch i Access.adobe.com, adnodd a luniwyd er mwyn helpu pobl ag anableddau golwg i weithio'n fwy effeithiol gyda meddalwedd Adobe® Acrobat® a ffeiliau Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) Adobe. Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am Acrobat 5.0, adnoddau trosi ar-lein, gwybodaeth ac adnoddau, gan gynnwys cwestiynau cyffredin a dolenni, yn ogystal â dogfennau i'w lawrlwytho.

Os ydych yn cael trafferth lawrlwytho unrhyw un o'r adnoddau sydd ar gael o'r wefan hon, cysylltwch â ni. Byddem yn fodlon dod i gytundeb arall ac e-bostio neu bostio'r wybodaeth rydych yn gofyn amdani.

NODER: NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd uchod ar gyfer rhoi gwybod am drosedd.