Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i bartneriaeth diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/2023

Reference Number: PCCG-2022-004

Date Added: Dydd Gwener, 29 Ebrill 2022

Details:

Yn defnyddio'r fformwla y cytunwyd arni, bydd y symiau canlynol yn cael eu dyrannu i bartneriaid awdurdod lleol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent - Diogelwch cymunedol
£33,681
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Diogelwch cymunedol
£61,035
Cyngor Sir Fynwy - Diogelwch cymunedol
£35,090
Cyngor Dinas Casnewydd - Diogelwch cymunedol
£63,819
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Diogelwch cymunedol
£40,375
Cyfanswm Diogelwch Cymunedol
£234,000

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerffili a Blaenau Gwent
£79,150
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Sir Fynwy a Thorfaen
£59,214
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Casnewydd
£61,636
Cyfanswm Troseddau Ieuenctid
£200,000

Cyfanswm
£434,000

Attachments: