Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

Reference Number: PCCG-2021-018

Date Added: Dydd Llun, 4 Hydref 2021

Attachments: