Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i gyfrannu a gweithredu fel bancer i ddyrannu cyllid rhwng Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a Clinks er mwyn cyd-gysylltu cynllun ymgysylltu cymunedol Cydraddoldeb Hiliol.

Reference Number: PCCG-2021-016

Date Added: Dydd Iau, 2 Medi 2021

Details:

Clinks fydd yn cyd-gysylltu rheolaeth gyffredinol y cynllun, ar y cyd â Chyd-gysylltydd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru. At hynny, bydd y Comisiynydd (Gwent) yn derbyn adroddiadau monitro diwedd blwyddyn ar gyfer y cyfanswm o £55,000 er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei wario’n briodol.

Attachments: