Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2020/21 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Reference Number: PCCG-2021-007

Date Added: Dydd Mercher, 30 Mehefin 2021

Attachments: