Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarniad contract ar gyfer cadw a gwireddu Cryptoarian.

Reference Number: PCCG-2021-006

Date Added: Dydd Iau, 17 Mehefin 2021

Details:

Bydd contract yn ôl y gofyn y cael ei ddyfarnu dan delerau'r fframwaith, o 21 Mehefin 2021 am 3 blynedd, gydag opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall. Mae'r dyfarniad hwn yn unol ag adran 3e y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol, Rheolau Sefydlog yn ymwneud â Chontractau, Adran 20 - Fframweithiau. 

Attachments: