Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid tuag at swydd Swyddog Diogelwch Cymunedol Rhanbarthol am y cyfnod 1 Mehefin 2021 tan 31 Mawrth 2022.

Reference Number: PCCG-2021-005

Date Added: Dydd Gwener, 11 Mehefin 2021

Attachments: