Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu arian o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2022.

Reference Number: PCCG-2020-063

Date Added: Dydd Llun, 12 Ebrill 2021

Details:

Mae cyllideb o £500,000 wedi cael ei phennu ar gyfer diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid yng Ngwent fel yr amlinellir yng Nghofnod Penderfyniad PCCG-2020-051. Dyfarnwyd £28,000 o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn i'r Ymarferydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throsedd Tanau barhau gyda'i waith.

Attachments: