Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol Swyddfa'r Comisiynydd i chwe sefydliad o gronfa 2021/2022, sef cyfanswm o £143,656.64 a phedwar sefydliad o gronfa 2019/20 a 2020/21, sef cyfanswm o £155,596.72.

Reference Number: PCCG -2020-058

Date Added: Dydd Iau, 4 Mawrth 2021

Attachments: