Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o £181,000 i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

Reference Number: PCCG-2020-055

Date Added: Dydd Iau, 4 Mawrth 2021

Attachments: