Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2021/22.

Reference Number: PCCG-2020-053

Date Added: Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021

Details:

Rhoddir y cyllid i Gyngor Dinas Casnewydd, sy'n arwain y gwaith o drefnu darpariaeth y gwasanaeth IDVA ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

Attachments: