Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gyfrannu cyllid o £5000 i ddatblygu Glasbrint ar gyfer Troseddwyr Benywaidd yng Nghymru sy'n gynllun ar y cyd rhwng y Weinyddiaeth Cyfiawnder a Llywodraeth Cymru.

Reference Number: PCCG-2020-047

Date Added: Dydd Mawrth, 12 Ionawr 2021

Attachments: