Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

Reference Number: PCCG-2020-041

Date Added: Dydd Iau, 4 Chwefror 2021

Attachments: