Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wed cytuno i ymestyn cyfnod y contract ar gyfer Darpariaeth Gweithwyr Asiantaeth am 42 diwrnod ychwanegol tan 28 Mawrth 2021.

Reference Number: PCCG-2020-037

Date Added: Dydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

Attachments: