Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gymeradwyo'r Contract ar gyfer prynu cerbydau patrôl perfformiad isel a cherbydau nad ydynt yn ymateb i alwadau.

Reference Number: PCCG-2020-033

Date Added: Dydd Mercher, 28 Hydref 2020

Attachments: