Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y fframwaith ar gyfer cyflenwi neu gyflenwi a ffitio marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod pellach o chwe mis tan 31 Mai 2020.

Reference Number: PCCG-2020-016

Date Added: Dydd Llun, 1 Mehefin 2020

Details:

Bydd cyfnod yr estyniad yn rhoi mwy o amser i ddyfarnu contract newydd ar ôl cynnal mini gystadleuaeth dan y Fframwaith Addasu Cerbydau (JPS303A) dan arweiniad Heddlu Sussex. Mae'r broses wedi cael ei hoedi oherwydd sefyllfa Covid-19.

Attachments: