Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru

7fed Medi 2022

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ei adroddiad blynyddol.

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru yn dwyn partneriaid cyfiawnder troseddol at ei gilydd i adolygu canlyniadau a phrofiadau pobl sy'n dod ar draws y System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn hollbwysig er mwyn sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr, tystion a throseddwyr.

Rwyf yn falch i weld bod yr adroddiad yn tynnu sylw at y dull arloesol o amddiffyn tystion a dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae'r Cyfleuster Tystiolaeth Fideo Diogel newydd yng Nghymru yn helpu'r bobl fwyaf agored i niwed i roi tystiolaeth mewn achosion llys. Rwyf yn falch bod gennym ni Gyfleuster Tystiolaeth Fideo Diogel yma yng Ngwent.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru