Haen 1: Cronfa Effaith Gadarnhaol

Mae'r Comisiynydd wedi sefydlu cronfa flynyddol o £10,000 gyda'r nod o gyflawni canlyniadau deinamig, cadarnhaol ac effeithiol i'r derbynyddion. Cyfrifoldeb y Comisiynydd yw cytuno i'r dyfarniadau ac mae ceisiadau nodweddiadol yn llai na £1,000.

Ceisiadau Llwyddiannus:

2018/19 - cofnod penderfyniadau PCCG-2019-026

2017/18 - cofnod penderfyniadau PCCG-2018-024

2016/17  (Mai 2016 i Mawrth 2017) - cofnod penderfyniadau PCCG-2017-020

2016/17 (i Ebrill 2016) - cofnod penderfyniadau PCCG-2016-002

2015/16 - cofnod penderfyniadau PCCG-2016-030

2014/15 - cofnod penderfyniadau PCCG-2015-025

2013/14 - cofnod penderfyniadau PCCG-2014-093