Cyn-Ringyll Lee Stephens

Hysbysiad O Dribiwnlys Apeliadau'r Heddlu

Tribiwnlys Apeliadau'r Heddlu – y Cyn-Ringyll Lee Stephens

Crynodeb

Ar 15 Mawrth 2018, diswyddwyd y Cyn-Ringyll Lee Stephens heb rybudd yn dilyn gwrandawiad a nododd ei fod wedi torri nifer o Safonau Ymddygiad Proffesiynol a bod hyn yn gyfystyr â Chamymddwyn Difrifol. Mae wedi apelio yn erbyn y canlyniad hwn.

Canfyddiadau a wnaed o dan Reoliadau Ymddygiad yr Heddlu 2012

Dau Honiad o'r canlynol:

GONESTRWYDD AC UNIONDEB

YMDDYGIAD ANNHEILWNG

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU

Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd

Canlyniad yn dilyn y gwrandawiad camymddwyn

Diswyddo heb rybudd

Dyddiad ac amser Gwrandawiad Apêl yr Heddlu

1 a 2 Mai 2019

10.30am

Lleoliad

Tŷ Vantage Point, Llantarnam, Cwmbrân

Os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi ar y Tribiwnlys cysylltwch â commissioner@gwent.pnn.police.uk erbyn 5pm ar 29 Ebrill 2019.

Canlyniad Apeliadau
Cadarnhau apêl - rhybudd terfynol wedi’i dderbyn.