Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn cynnal digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid blynyddol i alluogi pobl ifanc i ofyn cwestiynau i bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Mae'n cael ei gynnal gan bobl ifanc o Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent ac mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc ofyn cwestiynau i banel o weithwyr proffesiynol sy'n arbenigo mewn amrywiaeth eang o faterion y mae pobl ifanc wedi dweud sydd o bwys iddyn nhw.

 

Digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Gwent 2023

Mae digwyddiad eleni'n cael ei gynnal ym Mharth Dysgu Torfaen 6pm – 8pm ddydd Mercher 15 Mawrth.

Y bobl ar y panel fydd:
• Jeff Cuthbert, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent.
• Pam Kelly, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent.
• Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru.
• Dr Jane Dickson, Ymgynghorydd Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
Rydyn ni'n falch o gael cefnogaeth gan amryw o sefydliadau gan gynnwys Fearless, Cymorth Cyffuriau ac Alcohol Gwent N-gage, Cadetiaid Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a llawer mwy, a fydd wrth law i roi gwybodaeth a chyngor cyn y digwyddiad.

Cadwch eich lle