SUT I WNEUD CWYN YN ERBYN SWYDDOG HEDDLU, AELOD O STAFF HEDDLU NEU GŴYN SEFYDLIADOL AM HEDDLU GWENT

Bydd angen gwneud unrhyw gŵyn i'r Adran Safonau Proffesiynol i ddechrau.  Os bydd Swyddfa'r Comisiynydd yn derbyn cwynion yn uniongyrchol, byddwn yn eich ateb i'ch hysbysu chi bod rhaid cyflwyno'r gŵyn i'r Adran Safonau Proffesiynol yn y lle cyntaf, yn unol â gofynion cyfreithiol.  Gallwn naill ai drosglwyddo eich gohebiaeth ar eich rhan neu gallwn roi'r manylion cyswllt i chi er mwyn i chi wneud hynny eich hun.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cwyn ar wefan  Heddlu Gwent.

Gallwch gysylltu â'r Uned Ymateb i'r Cyhoedd o fewn yr Adran Safonau Proffesiynol drwy ffonio 101, anfon e-bost at publicresponse@gwent.pnn.police.uk neu drwy lenwi'r ffurflen cwynion ar-lein.

Neu gallwch ysgrifennu at:

Adran Safonau Proffesiynol Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Heol Tyrpeg
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ