CWYNION YN YMWNEUD Â SAFONAU'R GYMRAEG

Mae Swyddfa'r Comisiynydd wedi sefydlu gweithdrefn i ymdrin ag unrhyw gŵynion a dderbynir mewn perthynas â'i chydymffurfiaeth gyda Safonau'r Gymraeg

I wneud cwyn mewn perthynas â chydymffurfiaeth Swyddfa'r Comisiynydd gyda Safonau'r Gymraeg, gallwch anfon e-bost at Commissioner@gwent.pnn.police.uk neu gallwch ysgrifennu at y Prif Weithredwr:

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ