SUT I WNEUD CWYN YN ERBYN Y PRIF GWNSTABL

Y Comisiynydd yw'r Awdurdod Priodol (er bod hwn wedi cael ei ddirprwyo i'r Prif Weithredwr) ar gyfer cwynion, ymddygiad, a materion o farwolaeth neu anaf difrifol sy'n ymwneud â'r Prif Gwnstabl.

Os oes gennych chi gŵyn yn ymwneud â’r Prif Gwnstabl anfonwch y gŵyn at y Comisiynydd erbyn:

E-bost: commissioner@gwent.pnn.police.uk

Yn ysgrifenedig at:

Y Prif Weithredwr
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ