CWYNION YN ERBYN STAFF A GWIRFODDOLWYR SWYDDFA'R COMISIYNYDD

Gellir gwneud cwyn i'r Prif Weithredwr (Swyddog Monitro) am aelod o'n staff (neu gontractwr neu wirfoddolwr sy'n gweithio i'n swyddfa), neu unrhyw un o'n polisïau neu arferion gweithio trwy:

Ysgrifennu at:

Y Prif Weithredwr
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent,
Pencadlys yr Heddlu;
Heol Tyrpeg,
Croesyceiliog,
Cwmbrân,
NP44 2XJ

E-bostio: commissioner@gwent.pnn.police.uk

Os yw eich cwyn yn erbyn y Prif Weithredwr, gallwch gyfeirio eich cwyn at y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, yn defnyddio'r dulliau cysylltu uchod.