Cynllun Lles Anifeiliaid

Cynllun Lles Anifeiliaid

Arweiniodd marwolaeth ci yr heddlu yn Essex a'r erlyniad dilynol o swyddogion yr heddlu at golled ddealladwy o hyder y cyhoedd mewn dulliau hyfforddi cŵn yr heddlu ac arweiniodd at sylwadau anffafriol yn y cyfryngau a achosodd sefydliadau lles anifeiliaid fel yr RSPCA a'r NCDL i roi'r gorau i roi cŵn i wasanaeth yr heddlu.

Mewn ymateb i'r materion hyn, cyflwynodd Pwyllgor Plismona Cyffredinol ACPO (Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu) Gynllun Ymwelwyr Lles Anifeiliaid lle gall ymwelwyr y gymuned leol a sefydliadau perthnasol ymweld, arsylwi a chofnodi ar yr amodau lle mae cŵn yr heddlu yn byw, yn cael eu hyfforddi ac yn cael eu cludo.

Mae Cynllun Ymwelwyr Lles Anifeiliaid Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi'i sefydlu mewn ymgynghoriad â Phrif Gwnstabl Gwent a'r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA).

Staff y Comisiynydd sy'n gyfrifol am y broses o weinyddu'r cynllun ac, mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, sydd â'r cyfrifoldeb pennaf am bob mater sy'n ymwneud â'r cynllun.

Cyfle i Wirfoddoli

 

 

Monitro'r Cynllun Lles Anifeiliaid

Caiff cofnodion pob cyfarfod eu cyhoeddi'n unol â chyfrifoldebau monitro'r Comisiynydd.

5 Mehefin 2017

13 Chwefror 2017

3 Hydref 2016

6 Mehefin 2016

8 Chwefror 2016

22 Hydref 2015

8 Mehefin 2015

9 Chwefror 2015

8 Hydref 2014

1 Mai 2014

3 Chwefror 2014

14 Hydref 2013

16 Gorffennaf 2013

16 Ebril 2013

8 Ionawr 2013