Arolygiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC)

Arolygiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMICFRS)

Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu roi sylwadau ar yr adroddiadau a gyhoeddir gan HMICFRS ar Heddlu Gwent ac anfon ei sylwadau at yr Ysgrifennydd Cartref.

Byddwn yn cyhoeddi'r adroddiadau a'r sylwadau er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

HMIC Inspection ReportLetter from Commissioner to Home Secretary
Understanding difference: the police's initial response to hate crime, 19th July 2018Response to Inspection Report
PEEL: Police Effectiveness 2017, 22nd March 2018Response to Inspection Report
HMICFRS and HMIP Unannounced Joint Inspection of Gwent Police Custody, 20th December 2017Response to Inspection Report
PEEL: Police Legitimacy (Including Leadership) 2017, 12th December 2017Response to Inspection Report
PEEL: Police Efficiency 2017, 9th November 2017Response to Inspection Report
Abuse of Position for a Sexual Purpose, 5th October 2017Response to Assessment Letter
PEEL: Police Effectiveness 2016, 2nd March 2017Response to Inspection Report
PEEL: Police Legitimacy 2016, 8th December 2016Response to Inspection Report
PEEL: Police Leadership 2016, 8th December 2016Response to Inspection Report
PEEL: Police Efficiency 2016, 3rd November 2016Response to Inspection Report
State of Policing: The Annual Assessment of Policing in England and Wales 2015, 24th February 2016Response to Report
PEEL: Police Effectiveness 2015, 18th February 2016Response to Inspection Report
PEEL: Police legitimacy 2015, 11th February 2016Response to Inspection Report
PEEL: Police Effectiveness 2015 (Vulnerability), December 2015Response to Inspection Report
Witness for the Prosecution: Identification of Victim and Witness Vulnerability in Criminal Case Files, November 2015Response to Inspection Report
PEEL: Police Efficiency, October 2015Response to Inspection Report
Responding to Austerity Progress Report, March 2015Response to Inspection Report
Policing Integrity and Corruption, 27th November 2014
Response to Inspection Report
Police Effectiveness, Efficiency and Legitimacy, November 2014Response to Inspection Report
Strategic Policing Requirement InspectionResponse to Inspection Report
Core Business: An inspection into crime prevention, police attendance and the use of police time, 4th September 2014Response to Inspection Report
Crime Data Integrity Inspection of Gwent Police, August 2014Response to Inspection Report
Responding to Austerity, July 2014Response to Inspection
Strategic Policing Requirement, April 2014
Response to Report
Everyone's Business:  Improving the Police Response to Domestic Abuse, 27th March 2014Response to Report
Valuing the Police Thematic and Force Reports and Policing in Austerity
18th July 2013
Response to Reports
Stop and Search Powers: Are the police using them effectively and fairly?
9th July 2013
Response to Inspection Report
Joint Inspection of Police Custody Suites, 22nd January 2013Response to Custody Inspection
'Without Fear or Favour' Progress report, 18th December 2012Response to Progress Report