Protocol sy’n Rheoli’r Berthynas rhwng Awdurdod Heddlu Gwent a Heddlu Gwent

Cod Ymddygiad Staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (2012)

Mae'r Cod Ymddygiad hwn yn gymwys i staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac yn nodi'r disgwyliadau sy'n ofynnol ar staff wrth gyflawni busnes ar ran y Comisiynydd.

Mabwysiadwyd y ddogfen ym mis Tachwedd 2012.

Saesneg