Cod Ymddygiad

Cod Ymddygiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu/Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu (2012)

Mae'r Cod Ymddygiad hwn yn gymwys i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth weithredu neu gynrychioli'r rolau hyn.

Nid yw'n gymwys wrth weithredu'n breifat yn unig.

Mabwysiadwyd y Cod gan y Comisiynydd ym mis Mai 2016.

Saesneg 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu - Hysbysiad o Fuddiannau y Gellir eu Datgelu (Adolygwyd Ebrill 2018)

Gwybodaeth yn ymwneud â'r cyn Gomisiynydd Comisiynydd a'r Dirprwy (Adolygwyd Ebrill 2018)