Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch

Archif Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch

Mae'r wybodaeth a geir isod yn ymwneud â'r cyn yr Heddlu a Throseddu Comisiynydd, Ian Johnston QPM a'i staff, rhwng mis Tachwedd 2012 ac Ebrill 30, 2016

2016

2015

2014

2013

2012