Cyllideb 2018-2019

Cyllideb 2018-19

Cyllideb 2018/19
Atodiad Cyllideb
Atodiad

Adroddiad Panel yr Heddlu a Throseddu
Ymatebion ac Argymhellion i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2018/19

Adroddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Ymateb i Argymhelliad Praesept Panel yr Heddlu a Throseddu 2018/19

Hysbysiad Praesept y Dreth Gyngor ar gyfer 2018/19(TBC)

Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2018/19 (TBC)