Privacy Notice (Under translation)

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi ymroi i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch pa fanylion personol rydym yn eu casglu; beth rydym yn ei wneud â'r wybodaeth honno; gyda phwy y gallwn ei rhannu a pham; a'ch dewisiadau a hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych wedi ei rhoi i ni.

Efallai y bydd angen i ni wneud newidiadau i'n Hysbysiad Preifatrwydd, felly gwiriwch ein gwefan o bryd i'w gilydd am ddiweddariadau. Os bydd newidiadau pwysig megis newidiadau o ran lle bydd eich data personol yn cael eu prosesu, byddwn yn cysylltu i roi gwybod i chi.

Diweddarwyd y fersiwn hwn o'n Polisi Preifatrwydd ar 7 Mehefin 2018.

Cymraeg