Ffilmiau Byrion yn Tynnu Sylw at Effaith Ddinistriol ‘Troseddau Cyfeillio’

£674,000 ar gyfer Gwent Mwy Diogel

Ymateb yr heddlu a throsedd y comisiynydd i'r ffigyrau troseddau diweddaraf

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent yn galw ar y Prif Weinidog i ddarparu ‘darlun clir o’r gyllideb ar gyfer plismona’’

Uned Ymateb y Cyhoedd

Oes gennych ganmoliaeth neu ydych chi'n anfodlon ar rywbeth? Mae rhagor o wybodaeth yma.

Strategaeth Ystadau

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Strategaeth Ystadau ar gael yma.

Cysylltwch â ni

Mae Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 9am i 4.00pm ar ddydd Gwener. Rydym bob amser yn awyddus i gael gwybod beth yw eich barn. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich barn.

Cael gwybod mwy