Comisiynydd yn Gosod Praesept Gwent

Tîm Heddlu Gwent i Fynd i'r Afael â Masnachu Dynol

Codi Llais yn erbyn Cam-drin a Thrais Rhywiol

Addewid i Ddileu Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

Cydnabyddiaeth am Ragoriaeth

Uned Ymateb y Cyhoedd

Oes gennych ganmoliaeth neu ydych chi'n anfodlon ar rywbeth? Mae rhagor o wybodaeth yma.

Strategaeth Ystadau

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Strategaeth Ystadau ar gael yma.

Cysylltwch â ni

Mae Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 9am i 4.00pm ar ddydd Gwener. Rydym bob amser yn awyddus i gael gwybod beth yw eich barn. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich barn.

Cael gwybod mwy