Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol ar gyfer y Safonau Iaith Gymraeg

Bydd Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi, yn flynyddol, adroddiad oedd yn manylu perfformiad dan y safonau iaith Gymraeg (safonau 155, 161and 167). Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi heb fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef.

Safonau'r Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2017/18